EU FONDOVI

Razvoj kroz modernizaciju i povećanje proizvodnih kapaciteta, koji će omogućiti profesionalizaciju i konkurentnost na tržištu,

SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE